- Hide menu

Zintegrowany Interfejs Padłych i Odstrzelonych Dzików (ZIPOD)

W związku z potrzebą stałego udoskonalania metod szybkiego podejmowania działań w walce z afrykańskim pomorem świń, w tym wykorzystywania rozwiązań teleinformatycznych wspomagających kontakty z Inspekcją Weterynaryjną, na polecenie Głównego Lekarza Weterynarii została stworzona specjalna aplikacja służąca przekazywaniu do powiatowych lekarzy weterynarii informacji o dzikach padłych i odstrzelonych o nazwie Zintegrowany Interfejs Padłych i Odstrzelonych Dzików (ZIPOD).

Obecnie aplikacja przeznaczona jest głównie dla myśliwych, pracowników parków narodowych i rezerwatów oraz pracowników PL „Lasy Państwowe”.

System składa się z aplikacji uruchamianej w telefonie oraz bazy serwera centralnego. Serwer centralny obsługiwany jest przez administratora centralnego (GIW) oraz powiatowych lekarzy weterynarii (PLW).

Zgłaszający, czyli osoba korzystająca z aplikacji, przesyła informację o znalezieniu dzika padłego lub odstrzelonego za pomocą dedykowanej aplikacji uruchamianej bezpośrednio ze swojego telefonu komórkowego.

W celu skorzystania z aplikacji należy uruchomić ją na telefonie z systemem Android lub IOS otwierając przeglądarkę oraz wpisując następujący adres:

https://www.wetgiw.gov.pl/zipod

Link do aplikacji można wybrać również z menu na stronie Koła (APLIKACJE – ZIPOD)

Na ekranie telefonu wyświetli się aplikacja ZIPOD, która zapyta się użytkownika o pozwolenie na dostęp do aparatu, galerii oraz włączenia „lokalizacji”. Powyższe warunki są konieczne do prawidłowego działania aplikacji, ponieważ ideą systemu jest przesyłanie do serwera centralnego informacji o lokalizacji dzika oraz jego zdjęcia.

Ponadto należy zwrócić uwagę, że aplikacja może pracować także w wersji offline, czyli bez dostępu do Internetu, a zapisane dane offline w aplikacji zostaną przesłane bezpośrednio w momencie uzyskania dostępu do Internetu. Dalej należy wypełnić lub zaznaczyć właściwe informacje.

„LOKALIZACJA” dotyczy miejsca pozyskania lub znalezienia dzika. Jeśli dane wprowadzamy w miejscu pozyskania lub znalezienia dzika to możemy uzupełnić dane lokalizacyjne pobierając dane o naszej aktualnej pozycji z telefonu. Jeśli uzupełniamy dane poza miejscem pozyskania dzika, to lokalizację należy wskazać na mapie. Mapa jest skalowalna i można zwiększać jej dokładność powiększając żądany obszar.

W polu oznaczonym „OPIS”, oprócz sugerowanych danych należy wpisać również imię nazwisko myśliwego lub znalazcy dzika oraz numer znacznika weterynaryjnego w przypadku dzików odstrzelonych.

Dodanie przynajmniej jednego „ZDJĘCIA” jest obowiązkowe. Obecnie nie ma wymagań co do sposobu ich wykonania ale sugeruje się, żeby przynajmniej jedno było z widocznym i czytelnym znacznikiem weterynaryjnym.

W polu „TELEFON’ wpisujemy numer telefonu zgłaszającego a jako adres e-mail podajemy adres Łowczego tj. „stdudek@o2.pl”

Po wypełnieniu wysyłamy zgłoszenie. Sugeruje się, żeby zgłoszenie wypełnić najpóźniej podczas oddawania tuszy do chłodni.

error: Zawartość chroniona!