- Hide menu

Zmiana regulaminu polowań

Od dnia 20 września 2019 r. zaczynają obowiązywać znowelizowane przepisy rozporządzenia z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz.

Zmiany zostały wprowadzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10 września 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz (Dz. U. z 2019 r., poz. 1782)

Nowe przepisy regulują kilka kwestii, ale nie wszystkie projektowane zmiany zostały ostatecznie uwzględnione.

Z najistotniejszych zmian należy wymienić:
– rozszerzono definicję polowania indywidualnego o polowanie wykonywane przez jednego myśliwego z psem lub psami. Polowanie na dziki może się odbywać od 15 sierpnia do 31 stycznia oraz – w przypadku polowania na dziki – przy udziale jednego naganiacza lub podkładacza z psem,
– dopuszczono stosowanie celowniczych urządzeń termo- i noktowizyjnych do polowań na dziki w nocy w całym kraju,
– doprecyzowano, że polowanie na zwierzynę wsiedloną nie może odbywać się wcześniej niż po upływie 14 dni od jej wypuszczenia do łowiska,
– wprowadzono obowiązek sporządzania przez prowadzącego polowanie zbiorowe listy psów oraz osób towarzyszących, które biorą udział w polowaniu,
– doprecyzowano, że rozpoczęcie polowania zbiorowego następuje dopiero z chwilą zajęcia pierwszego stanowiska przed pierwszym pędzeniem, a przerwy w trakcie zbiorówki nie są polowaniem,
– uzależnienie obecności psów na stanowisku myśliwego na polowaniu zbiorowym od zgody prowadzącego. Pies lub psy muszą się wówczas znajdować na otoku.
– doprecyzowano, że polowanie na zwierzynę grubą odbywa się wyłącznie z użyciem broni myśliwskiej oraz naboi myśliwskich, z wyłączeniem naboi myśliwskich z pociskami pełnopłaszczowymi,

Pełna treść rozporządzenia jest dostępna na stronie sejmowej (tutaj). A ujednolicony tekst rozporządzenia powinien być wkrótce dostępny na naszej stronie w części dla zalogowanych.

error: Zawartość chroniona!