- Hide menu

03.11.2023 r., Gala 100-lecia PZŁ w Tokarni

W ramach świętokrzyskich obchodów 100-lecia Polskiego Związku Łowieckiego Zarząd Okręgowy PZŁ w Kielcach zorganizował w Tokarni w dniu 3 listopada 2023 r. uroczystą galę.

Okręg PZŁ w Kielcach obejmuje swym zasięgiem 10 powiatów województwa świętokrzyskiego (buski, jędrzejowski, kazimierski, kielecki, konecki, ostrowiecki, pińczowski, skarżyski, starachowicki, włoszczowski) oraz powiat miechowski położony w województwie małopolskim. Na terenie ZO PZŁ Kielce położonych jest łącznie 177 obwodów łowieckich, z których 170 dzierżawią Koła Łowieckie. W okręgu gospodaruje łącznie 113 Kół Łowieckich – 87 Kół macierzystych i 26 Kół mających siedzibę w innych okręgach. Obszar łowieckiego zagospodarowania to ponad 830 000 ha, w tym ponad 245 000 ha lasów. W kieleckim ZO PZŁ zrzeszonych jest prawie 3600 myśliwych.

Obchody były okazją do odznaczenia myśliwych odznaczeniami łowieckimi. Wśród wyróżnionych znalazło się dwóch przedstawicieli Hutniczego Koła Łowieckiego „Dudek” w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Kol. Eugeniusz Dreger został odznaczony „Medalem Św. Huberta”. Jest to odznaczenie łowieckie ustanowione w roku jubileuszu 70-lecia PZŁ uchwałą Naczelnej Rady Łowieckiej PZŁ w dniu 16 grudnia 1992 roku. Medal Świętego Huberta nadaje się za szczególne osiągnięcia w zakresie propagowania kultury i sztuki łowieckiej, a w szczególności za: prace naukowe, dorobek literacki i publicystyczny oraz osiągnięcia w sztuce o tematyce łowieckiej, osiągnięcia szkoleniowe, popularyzację wiedzy, tradycji i kultury łowieckiej

Drugim z odznaczonych tego dnia myśliwych naszego koła był kol. Grzegorz Domagalski, który otrzymał Srebrny „Medal Zasługi Łowieckiej”. Medal Zasługi Łowieckiej nadawany jest członkom Zrzeszenia za zasługi na polu łowiectwa, uwzględniając długotrwałą pracę organizacyjną w organach i innych strukturach PZŁ, osiągnięcia w gospodarce łowieckiej ze szczególnym uwzględnieniem hodowli i ochrony zwierzyny, ewidentne rezultaty w ochronie środowiska, walkę z kłusownictwem, osiągnięcia w strzelectwie myśliwskim, znaczące osiągnięcia w hodowli, upowszechnianiu i tresurze psa myśliwskiego, wzorową postawę etyczną i koleżeńskość. Ustanowiony w dniu 11 grudnia 1929 roku uchwałą Wydziału Wykonawczego Polskiego Związku Stowarzyszeń Łowieckich.

error: Zawartość chroniona!