- Hide menu

Pomagamy ptakom w Ostrowcu Świętokrzyskim

W ciągu roku zajmujemy się głównie gospodarowaniem zwierzyną łowną, dbając chociażby o zapewnienie jej pokarmu w czasie długotrwałych mrozów i utrzymywania się pokrywy śnieżnej, znacząco utrudniających samodzielne poszukiwanie i pobieranie pokarmu. Nie jest to jednak jedyny przedmiot naszego zainteresowania.

Dostrzegamy problemy związane z likwidacją starych, dziuplastych drzew, które zapewniają chociażby schronienie wielu gatunkom ptaków. Tendencje te są szczególnie widoczne na terenach miast, gdzie obawa o wyrządzenie szkód w mieniu i zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi jest duże. Z wielu miejscowości znikają zatem nawet drzewa pomnikowe, które mogłyby stanowić schronienie dla wielu gatunków ptaków lub ssaków, a w ich miejsca pojawiają się drzewa lub krzewy mniej problematyczne w utrzymaniu, ale mogące co najwyżej służyć za schronienie dla owadów. Także wiele budynków jest zabezpieczane przed możliwością założenia gniazd lub schronienia w ich obrębie.

Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, członek Hutniczego Koła Łowieckiego „Dudek” w Ostrowcu Świętokrzyskim, kol. Remigiusz Miaz ufundował budki lęgowe typu Sokołowskiego i osobiście je zawiesił w kilku punktach w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Nazwa budka lęgowa może co prawda wskazywać na miejsce służące do wyprowadzania lęgów, ale obecnie jest to miejsce, które służy również za schronienie. Z tego względu każda pora roku jest dobra na instalowanie budek lęgowych. Żeby jednak spełniły swoją rolę, ich wymiary, montaż i lokalizacja muszą odpowiadać wymaganiom konkretnych gatunków. I zgodnie z takimi szczegółowymi wytycznymi cała akcja został przygotowana i przeprowadzona.

Wiosną do nowo założonych budek przylatują ptaki, które nie znalazły schronienia wcześniej, a także ptaki migrujące. Mamy nadzieję, że również budki kol. Remigiusza szybko znajdą swoich lokatorów. Z niecierpliwością będziemy obserwować rozwój sytuacji.

fot. Remigiusz Miaz
tekst Łukasz Dziekan

error: Zawartość chroniona!