- Hide menu

19.08.2023 r., IX Okręgowy Zjazd Delegatów PZŁ w Kielcach


W dniu 19 sierpnia 2023 r. w Sali Kongresowej Kieleckiego Centrum Biznesu odbył się IX Okręgowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego w Kielcach w którym uczestniczyli również przedstawiciele Hutniczego Koła Łowieckiego „Dudek” w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Decyzją Walnego Zgromadzenia Członków delegatami na okręgowy zjazd delegatów wybrania zostali Grzegorz Domagalski i Łukasz Dziekan, a z głosem doradczym uczestniczyli Tadeusz Kidziński i Eugeniusz Dreger, odznaczeni „Honorowym Żeton Zasługi”.

Obrady rozpoczął sygnał „zbiórka myśliwych” po którym myśliwi zajęli miejsca na sali obrad, gdzie przy dźwiękach Marsza Św. Huberta wprowadzono Sztandar kieleckiej organizacji łowieckiej. W skład pocztu sztandarowego, jako asysta, wszedł Grzegorz Domagalski. Sztandar został udekorowany odznaczeniem ustanowionym decyzją Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej w Kielcach.

Otwarcia obrad IX Okręgowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego w Kielcach dokonał Łowczy Okręgowy Jarosław Mikołajczyk. Prowadzący obrady stwierdził, że na listach obecności podpisało się i odebrało mandaty 103 Delegatów na ogólną liczbę 144, co powoduje, że obrady IX OZD w Kielcach są prawomocne.

W trakcie obrad wybrano siedmiu Delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów, którymi zostali: Janusz Mazur, Jerzy Czarny, Miłosz Kościelniak-Marszał, Jarosław Mikołajczyk, Aleksander Zapała, Krzysztof Puchała i Marek Oczkowicz.

Na członka Naczelnej Rady Łowieckiej zgłoszono tylko kandydaturę Janusza Mazura i została ona w głosowaniu przez delegatów zaakceptowana. Podobnie na funkcję Zastępcy Członka Naczelnej Rady Łowieckiej zgłoszono tylko jedną kandydaturę – Miłosza Kościelniaka Marszała. I ta kandydatura również została zaakceptowana.
Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków Krzysztof Puchała przedstawił propozycję tekstu uchwały zjazdowej do przyjęcia na IX Okręgowym Zjeździe Delegatów PZŁ w Kielcach.

Nikt z delegatów nie zgłosił się do dyskusji, wobec czego Przewodniczący obrad zamknął ten punkt. Przewodniczący IX Zjazdu Delegatów PZŁ w Kielcach poddał pod głosowanie tekst przygotowanej przez Komisję Uchwał i Wniosków – uchwały Zjazdowej, która została przyjęta.
Wobec wyczerpania się porządku obrad i braku głosów w dyskusji Przewodniczący IX Zjazdu Delegatów PZŁ w Kielcach Jarosław Mikołajczyk ogłosił zakończenie Zjazdu.

Odegrano sygnał „koniec polowania” i ponownie przy dźwiękach „Marszu Św. Huberta” poczet Sztandarowy wyprowadził Sztandar ZO PZŁ w Kielcach z Sali obrad.

error: Zawartość chroniona!