- Hide menu

ZAWIADOMIENIE – NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 30.09.2023 R.

Ostrowiec Świętokrzyski, 24.08.2023 r.

Hutnicze Koło Łowieckie nr 2 „Dudek”
w Ostrowcu Świętokrzyskim

 

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Hutniczego Koła Łowieckiego nr 2 „Dudek” w Ostrowcu Św. w oparciu o §38 oraz §40 Statutu Polskiego Związku Łowieckiego zwołuje na dzień 30.09.2023 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Koła Łowieckiego w Świetlicy Gminnej w Jędrzejowicach.

Początek obrad godzina 10.00

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego obrad i sekretarza/protokolanta.
3. Zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia odbytego 13.05.2023 r.
6. Szkolenie z bezpiecznego posługiwania się bronią na polowaniach zbiorowych i indywidualnych.
7. Przedstawienie harmonogramu polowań indywidualnych na bażanty.
8. Przedstawienie harmonogramu polowań zbiorowych, w tym organizacja Polowania Hubertowskiego i Polowania Wigilijnego.
9. Szkolenie z zakresu ASF.
10. Sprawy różne.
11. Wolne wnioski.
12. Zakończenie Walnego Zgromadzenia.