- Hide menu

27.04.2023 r., Dzień Ziemi


Tradycyjnie, w okolicach 22 kwietnia, czyli w momencie równonocy wiosennej na półkuli północnej i w dniu równonocy jesiennej na półkuli południowej, myśliwi Hutniczego Koła Łowieckiego „Dudek” z Ostrowca Świętokrzyskiego obchodzili aktywnie Dzień Ziemi.

Ustanowione w 1970 roku święto jest obchodzone prawie w dwustu krajach na świecie. W Polsce Dzień Ziemi świętujemy od 1990 roku, a jego głównym celem jest zwracanie uwagi na problemy związane ze współczesną ekologią, edukacja w zakresie ochrony środowiska i propagowanie idei zrównoważonego rozwoju.

Tym razem akcja, z uwagi na panującą aurę i zaplanowane atrakcje, musiała odbyć się dopiero 27 kwietnia. Równie tradycyjnie była to akcja sprzątania łowiska w obwodzie 81 na terenie miejscowości Jałowęsy, gdzie mieści się Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy.

Zanim jednak przystąpiono do akcji, ogromne zainteresowanie wśród podopiecznych wzbudziły przekazane egzemplarze „Łowca Świętokrzyskiego”, gdzie zamieszczone były relacje chociażby z „Myśliwskiej paczki”. Możliwość odnalezienia siebie na zdjęciach zaciekawiła zarówno podopiecznych jak i opiekunów.

Dopiero po chwili można było przeprowadzić krótką odprawę połączoną z podziałem na zespoły i rejony sprzątania. Tę część sprawnie przeprowadzili kol. Eugeniusz Dreger oraz kol. Stanisław Dudek i wkrótce „zespoły” złożone z podopiecznych, wychowawców i myśliwych wyruszyły wyposażone w worki i rękawice w wyznaczone rejony wokół Ośrodka. Wszystkim tym działaniom, aktywnie i dodatkowo z aparatem towarzyszył także kol. Łukasz Dziekan.

Z łowiska zabrano kilkaset litrów odpadów. Głównie butelki plastikowe, opakowania foliowe i papierowe oraz szkła. Odpady zostały następnie przez wychowanków SOSW posegregowane i przekazane do utylizacji lub ponownego wykorzystania odpowiednim podmiotom. Cieszy fakt, że odpadów było zauważalnie mniej niż w latach poprzednich.

Obchody Dnia Ziemi zwieńczyło, wyczekiwane przez wielu wychowanków Ośrodka, wspólne ognisko i piecznie kiełbasek, ufundowanych przez myśliwych.

Na zakończenie wspólnie podsumowano akcję. Kol. Prezes wraz z kol. Łowczym opowiedzieli także o ochronie wielu gatunków zwierząt w łowisku. Zwrócili uwagę, żeby z rozwagą angażować się w pomoc znalezionym w lesie lub polu zwierzętom, bo najczęściej nie potrzebują one naszej pomocy a pozorne porzucenie jest tylko elementem ich obrony przed drapieżnikami i jest normalnym zjawiskiem.

error: Zawartość chroniona!