- Hide menu

Komunikat ws. odstrzału sanitarnego dzików w 2024 r. na terenie obwodu 81

Rozporządzeniem Nr 1/2024 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Opatowie z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożenia wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu opatowskiego (Dz. Urz. Woj. Święt. z 2024 r., poz. 481) za obszar, na którym występuje zagrożenie wystąpieniem choroby zakaźnej zwierząt afrykańskiego pomoru świń, uznano m.in. tereny wchodzące w skład obwodu łowieckiego nr 81 na terenie powiatu opatowskiego.

W Rozporządzeniu nr 1/2024 z dnia 25 stycznia 2024 r. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opatowie określił liczbę dzików do odstrzału sanitarnego i określił termin jego realizacji do dnia 31 marca 2024 r. Powyższe rozporządzenie opublikowano w dniu 23.01.2024 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

error: Zawartość chroniona!