- Hide menu

Strzelnica myśliwska w centrum Ostrowca Świętokrzyskiego [PRIMA APRILIS]


Zgłaszane przez niektórych wątpliwości co do dalszego używania przymiotnika „hutnicze” w nazwie naszego Koła mogą się niedługo zdezaktualizować. Zarząd Hutniczego Koła Łowieckiego „Dudek” w Ostrowcu Świętokrzyskim zakończył rozmowy z firmą PA Sp. z o.o. na temat nieodpłatnego użyczenia obiektu hali hutniczej zlokalizowanej na terenie tzw. starego zakładu huty przy Alei Solidarności w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby …zamkniętej strzelnicy myśliwskiej! Może być z tym związana również zmiana siedziby koła.

Lokalizację obiektu prezentujemy na zdjęciu poniżej. Obiekt umożliwi utworzenie strzelnicy kulowej z osiami o maksymalnej długości 200 metrów oraz strzelnicy śrutowej do zamiennego strzelania konkurencji skeet, trap i compaq sporting.

Okres korzystania z obiektu został określony na minimum 10 lat. Z uwagi na znaczne koszty przystosowania obecnego obiektu wkrótce rozpoczną się rozmowy z innymi, lokalnymi kołami łowieckimi oraz Zarządem Okręgowym PZŁ w Kielcach na temat partycypacji w kosztach przystosowania obiektu.