- Hide menu

Żółta strefa ASF w naszych obwodach!

Główny Lekarz Weterynarii, na podstawie wyników badań otrzymanych z krajowego laboratorium referencyjnego ds. ASF, poinformował o potwierdzeniu wystąpienia kolejnych przypadku afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzików na terytorium Polski.

Decyzją Wykonawczą Komisji (UE) 2019/1385 z dnia 3 września 2019 r., zmieniającą załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 6246) określono zasięg obszarów objętych restrykcjami na terenie Polski, tj.:

– obszar zagrożenia (kolor niebieski na mapie),

– obszar objęty ograniczeniami (kolor czerwony na mapie),

– obszar ochronny (kolor żółty na mapie).

Znaczne obszary powiatów: opatowskiego i ostrowieckiego objęte zostały zasięgiem obszaru ochronnego (żółta strefa). Obszary te w znacznej części pokrywają się z zasięgiem naszych obwodów łowieckich. Dlatego prosimy kolegów o dokładne zapoznanie się z poniżej zamieszczonymi informacjami.

O zasadach bioasekuracji informowaliśmy na naszej stronie tutaj, a tutaj podawaliśmy link do filmu instruktażowego.

Na obszarze ochronnym (strefa żółta) nadal można patroszyć w terenie, ale trzeba je wykonywać na folii lub innym szczelnym materiale. Wprowadza się też obowiązek dezynfekcji miejsc zanieczyszczonych krwią oraz dłoni i butów myśliwego, a także umieszczenie patrochów i zużytej folii w szczelnym pojemniku lub worku.
Tusze osobników wykazujących przed odstrzałem objawy, które pozwalają podejrzewać wystąpienie ASF-u, należy przeznaczyć do utylizacji po oględzinach i pobraniu próbek.

Uszczegółowiono także zasady pobierania próbek do badań laboratoryjnych w kierunku ASF. Mają one trafiać do plastikowych próbówek jednorazowego użytku, umieszczanych następnie w oznakowanym worku strunowym.

Nowe „Wytyczne…” wprowadzają również regulacje obowiązujące poza strefami, czyli na pozostałym obszarze kraju. Środki transportu odstrzelonych dzików należy odpowiednio uszczelnić w celu zapobiegania ryzyku wyciekania krwi oraz wyłożyć materiałem jednorazowego lub wielorazowego użytku (w tym drugim przypadku – nadającym się do skutecznego czyszczenia i dezynfekcji). Nie powinny być też jednocześnie wykorzystywane w działalności związanej z utrzymywaniem bądź hodowlą świniowatych.

Samochody opuszczające punkty przetrzymywania tusz znajdujące się w strefach objętych unijnymi restrykcjami w związku z wystąpieniem ASF-u należy dodatkowo poddać myciu i dezynfekcji kół, a w razie konieczności – przestrzeni ładunkowej.

W miarę potrzeb informacje w tym zakresie będą publikowane na stronie a wszelkie niezbędne informacje na temat aktualnej sytuacji związanej z ASF w Polsce znajdują się na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii.

error: Zawartość chroniona!