- Hide menu

12.06.2021 r., Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze

W dniu 12 czerwca 2021 r. w świetlicy w Jędrzejowicach odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze członków Hutniczego Koła Łowieckiego „Dudek” w Ostrowcu Świętokrzyskim.
W Walnym wzięło udział 33 członków. W pierwszej części wręczono odznaczenia regionalne. Kolega Tadeusz Kidziński otrzymał „Złoty medal za zasługi dla łowiectwa Kielecczyzny” a kol. Ryszard Spotowski „Brązowy medal za zasługi dla łowiectwa Kielecczyzny”. Kol. Grzegorz Domagalski został udekorowany przyznanym 2 lata temu „Medalem Zasłużony dla Okręgu Tarnobrzeskiego”
Kolega Józef Rychta otrzymał złoty medal za pozyskanie rogacza, który na wycenie uzyskał 136,6 pkt.
Za długoletni staż w Hutniczym Kole Łowieckim „Dudek” w Ostrowcu Świętokrzyskim wręczono również „Dudki”. Złote, wręczane pod 40 latach członkostwa w Kole, otrzymali kol. Eugeniusz Dreger i kol. Andrzej Nowakowski. „Dudki” brązowe, wręczane po 20 latach w Kole, trafiły do kol. Piotra Staszewskiego i kol. Wojciecha Turczyńskiego.
W dalszej części Zgromadzenia wręczono dyplomy i nagrody za osiągnięcia łowieckie minionego sezonu. Tytuł „Króla zwierzyny grubej” kolejny raz powędrował do kol. Krzysztofa Jaworskiego. „Królem lisiarzy” został kol. Łukasz Tarłowski a specjalne podziękowania za doskonałe wyniki pozyskania zwierzyny grubej i drapieżników w sezonie 2020/2021 trafiły do kol. Tomasza Łagowskiego.
W dalszej części zrealizowano zaplanowany porządek Walnego Zgromadzenia.

Tekst: Łukasz Dziekan
Zdjęcia: Andrzej Łada