- Hide menu

Kolczykowanie dzikiej zwierzyny [PRIMA APRILIS]

W dniu 31 marca 2021 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 25 lutego 2021 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 586). Od dnia 1 kwietnia zaczną więc obowiązywać istotne dla nas regulacje.

Zmiany, oprócz wydłużenia dzierżaw obwodów łowieckich o kolejny rok, obejmują również dodatkowe regulacje związane z łowiectwem. Najistotniejszą jest kolczykowanie zwierzyny. Obowiązek będzie dotyczył zwierzyny płowej i czarnej.

Nie są znane jeszcze dokładne regulacje wprowadzanych od jutra uregulowań, ze względu na brak rozporządzeń wykonawczych, ale przewiduje się, że technicznie będzie to zbliżone do kolczykowania krów.

Jednym z powodów wprowadzenia takich rozwiązań jest potrzeba dokładnej inwentaryzacji zwierzyny i badań nad zachowaniami i trasami przemieszczania się zwierzyny.

Prawdopodobnie będzie możliwe pozyskiwanie zwierzyny pochodzącej z innego obwodu łowieckiego. Gdyby nie zostało to uregulowane, to w celu upewnienia się, że dokonamy legalnego odstrzału będzie trzeba każdorazowo odczytać dane identyfikacyjne z kolczyka i potwierdzić pochodzenie zwierzyny.

Obowiązek zakolczykowania zwierzyny będzie spoczywał na dzierżawcy obwodu. Pozytywnym aspektem całego przedsięwzięcia jest możliwość ubiegania się przez Koła Łowieckie o dopłaty do zwierzyny.

error: Zawartość chroniona!