- Hide menu

Komunikat ws. odstrzału sanitarnego dzików w 2023 r. na terenie obwodów 61 i 63

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, że w dniu 01.08.2023 r. wydał rozporządzanie nr 2/2023 zmieniające rozporządzanie nr 1/2023 z dnia 25.05.2023 r. nakazujące odstrzał sanitarny dzików na terenie powiatu ostrowieckiego.

W Rozporządzeniu nr 2/2023 z dnia 01.08.2023 r. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostrowcu Świętokrzyskim skrócił czas realizacji odstrzału sanitarnego do dnia 30 września 2023 r. Powyższe rozporządzenie ukazało się w 02.08.2023 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Mając na uwadze powyższe oraz realne zagrożenie dalszej transmisji wirusa ASF w środowisku naturalnym oraz do gospodarstw utrzymujących trzodę chlewna na terenie powiatu ostrowieckiego Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostrowcu Świętokrzyskim nakazuje Kołom Łowieckim wywiązanie się z rozporządzenia nr 2/2023 z dnia 01.08.2023r. dotyczącym wykonania odstrzału sanitarnego dzików do dnia 30 września 2023 r.

Decyzja powyższa jest wynikiem ustaleń jakie zapadły na posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w dniu 28 lipca 2023 r. oraz pisma Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Kielcach znak: CZ.9111.205.2023 z dnia 01.08.2023 r.

O rozporządzeniu Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ostrowcu Świętokrzyskim nr 1/2023 z dnia 25.05.2023 r. nakazującym odstrzał sanitarny dzików na terenie powiatu ostrowieckiego informowaliśmy tutaj.

error: Zawartość chroniona!