- Hide menu

Zmiany w regulaminie polowań


Po wielu tygodniach oczekiwania, licznych konsultacjach i rozbudzonych nadziejach w dniu 16 listopada 2022 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz (Dz.U. z 2022 r., poz. 2323).

Projekt rozporządzenia zakładał m.in. dopuszczenie broni krótkiej do dostrzeliwania postrzałków oraz uśmiercania schwytanych w pułapki żywołowne drapieżników, ale w ostatecznej wersji zapisy te poznikały. Jest za to kilka innych, ciekawych zmian z którymi warto się zapoznać.

Rozporządzenia poszerza stosowanie zapisów regulaminu polowań na ptaki i ssaki zaliczające się do inwazyjnych gatunków obcych (IGO), których nie będzie dotyczył teraz zakaz strzelania przy paśnikach, lizawkach, pasach zaporowych oraz punktach stałego dokarmiania i ogrodzonych poletkach żerowych, a w przypadku ptactwa, strzelania do nich gdy są w locie.

Dla myśliwskiej broni palnej o lufach gwintowanych wprowadzono minimalną energię pocisku równą 400 J w odległości 100 m od wylotu lufy (dotychczas w przepisach była mowa tylko o minimalnym kalibrze 5,6 mm). W rozporządzeniu pozostały zarazem progowe wartości energetyczne pocisków na zwierzynę grubą, ale zniesiono minimalną energię 500 J w przypadku drapieżników.

Warchlaki zostały wyłączone z grupy zwierząt, na które można polować z pociskami o minimalnej energii 2000 J w odległości 100 m od wylotu lufy. Obecnie energia ta, w przypadku warchlaków i saren, będzie musiała być wyższa niż 1000 J.

Zmieniony został zapis dotyczący możliwych do wykorzystania do polowania na zwierzyną grubą pocisków. Od teraz ma on brzmienie „do polowania używa się wyłącznie naboi myśliwskich, z wyłączeniem naboi myśliwskich z pociskami pełnopłaszczowymi”. Zmiana zapisu pozwoli na korzystanie chociażby z pocisków monolitycznych.

Dopuszczona została możliwość polowania na IGO oraz niektóre drapieżniki z użyciem urządzeń optoelektronicznych. Do „uprzywilejowanej” grupy zostały zaliczone: lisy, borsuki, kuny domowe i norki amerykańskie. Z niezrozumiałych powodów brak tam jest kun leśnych, tchórzy i szakali.

Ostatnią z wprowadzonych zmian jest dopuszczenie indywidualnego polowania na zające, ale przy pomocy ptaków łowczych.

error: Zawartość chroniona!